Aanbod

Er wordt logopedisch onderzoek en therapie geboden binnen de volgende domeinen:

  • Articulatie
  • Vertraagde spraak- en taalontwikkeling
  • Dyfasie
  • Dyslexie (lezen)
  • Dyscalculie (rekenen)
  • Dysorthografie (spelling)

Werkwijze

Onderzoek

Een eerste afspraak maakt u telefonisch of via het contactformulier op de website.

Tijdens deze eerste afspraak bekijken we welke moeilijkheden er zijn, hoe de ontwikkeling van uw kind verlopen is en welke ondersteuning er reeds geweest is. Daarnaast wordt een gestandaardiseerd onderzoek afgenomen om de sterktes en zwaktes zo goed mogelijk in kaart te brengen. Een diagnose kan echter pas gesteld worden na een minimumbegeleiding van 6 maanden, omdat hiervoor de evolutie in kaart gebracht dient te worden.

Een onderzoek dient voorgeschreven te worden door een NK0-arts, een kinderarts of een neuroloog. Gelieve dit voorschrift mee te brengen bij de eerste consultatie. Daarnaast brengt u ook best een kleefstrookje van de mutualiteit mee. 

Behandeling

Na het onderzoek wordt in samenspraak met de ouders een behandeltraject uitgezet, waarbij we de sterktes trachten aan te wenden om de moeilijkheden te compenseren.

De therapie heeft meestal een frequentie van één sessie van één uur of twee sessies van een half uur per week. In uitzonderlijke gevallen, kan een hogere frequentie worden bekeken.

Om de overdracht van de aangeleerde vaardigheden naar de klascontext zo vlot mogelijk te laten verlopen, wordt er getracht zoveel mogelijk contact te houden met de ouders en de leerkracht. Indien nodig zal ik daarom ook steeds trachten aanwezig te zijn bij een gepland schooloverleg.

Vicky is erkend logopedist door het RIZIV en lid van de VVL.

Vicky Mast

Logopediste

0472/ 75 29 12

mastvicky86@gmail.com

Logopedie