Aanbod 

  Bij vrijwel alles wat wij mensen doen spelen psychosociale factoren een rol.  Psychosociale begeleiding is een laagdrempelige manier van professionele hulpverlening  voor kinderen/ jongeren/ volwassenen / koppels / gezinnen met klachten die niet voortkomen uit een psychische stoornis, maar een reactie zijn op het ervaren van levensproblemen: persoonlijke moeilijkheden, relationele problemen,  verstoorde werkrelatie(s), maatschappelijke situatie(s).

  Soms kan dit zo ingrijpend zijn, dat we hier zelf geen oplossing voor kunnen vinden.

  Deze vorm van begeleiding gaat uit van de hele mens in al zijn facetten. Het is gericht op ondersteuning en bevordering van het algeheel welbevinden en het weer in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.

  Als psychosociaal begeleider verdiep ik me in jouw persoonlijke situatie. Dit doe ik onder andere door goed te luisteren naar  en me af te stemmen op het verhaal met alle bijbehorende gevoelens en emoties. Hierbij werken we stap voor stap nauw samen. Dit is van groot belang voor het verkrijgen van inzicht in – en ordening van jouw persoonlijke probleemgebieden.

  Zodoende kun je het overzicht over jouw eigen situatie geleidelijk opbouwen en kan tevens jouw eigen kracht hervonden en aangesproken worden.

  Kinderen / jongeren / volwassenen

  Voorbeelden van thema's die ik kan begeleiden.

  - niet lekker in je vel zitten- agressie
  - gebrek aan zelfvertrouwen    - doelloosheid
  - persoonlijke ontwikkeling, zelfzorg- emotionele problemen
  - stress  en spanningen - familiale moeilijkheden
  - conflicten- keuzemoeilijkheden
  - slapeloosheid- innerlijke conflicten
  - depressie- kind-ouderproblemen
  - burn-out - lichamelijke klachten
  - relatiebreuk verwerken  - vermoeidheid
  - perfectionisme - verwerking kinder en jeugdtijd
  - verdriet- zelfmoordgedachte
  - time-management, discipline- angst
  - opvoedingsproblemen - midlifevraagstukken
  - seksueel misbruik  - ...

  Gezin

  Wanneer één iemand in een gezin moeilijkheden ervaart zullen wellicht ook de andere gezinsleden hierdoor beïnvloed worden. Een gezin bestaat steeds uit verschillende individuen die een plaats hebben in een bepaalde gezinsdynamiek. Zowel het gezin als het individu kan geholpen worden door deze onderlinge gezinsdynamiek te verstevigen.

  Zorgen of problemen worden steeds bekeken vanuit interacties tussen de verschillende gezinsleden. Daarom wordt er samen met alle gezinsleden gezocht naar manieren om met deze problemen om te gaan.  Alle gezinsleden gaan samen aan de slag om de gewenste verandering te verkrijgen.

  Koppels

  Relatieproblemen bij koppels die een moeilijke periode doormaken, moeilijk communiceren of zich niet op dezelfde lijn bevinden….

  Door middel van gesprek met beide partners wordt de hulpvraag en het probleem onderzocht vanuit iedere partner zijn/haar standpunt. Samen wordt er gezocht naar de wijze waarop deze problemen of dynamieken tot stand zijn gekomen en hoe deze in stand worden gehouden.

  Werkwijze

  • Aanmelding: De eerste afspraak wordt gemaakt via telefoon, e-mail of het contactformulier.
  • Intakegesprek: Dit is het eerste kennismakingsgesprek. Het doel van dit gesprek is om een algemeen beeld te vormen van de moeilijkheden en problemen die je ervaart, alsook van je positieve eigenschappen en krachten.
  • Begeleiding / Coaching: Dit zijn de gesprekken die volgen op het intakegesprek. Hoe lang deze begeleiding duurt wordt steeds in onderling overleg besproken.
  • Evaluatie: Tijdens de verschillende gesprekken wordt er stilgestaan bij de werking en het verloop van de begeleiding. Vragen of bedenkingen kunnen altijd besproken worden.
  • Afronding en opvolging: Het moment om af te ronden gebeurt steeds in samenspraak. Hierbij overlopen we het proces en de behaalde doelstellingen. Er kunnen nog gesprekken worden ingepland om de situatie op te volgen.

  De tarieven vind je hier terug.

  Debbie Bruyndonckx

  Psychosociale begeleiding en Coaching

  "Erkend lid systeemcounselor van de Belgische Vereniging voor relatie- en gezinstherapie en systeemcounseling"

  0476/26 24 84

  Debbie.bruyndonckx@gmail.com

  Psychosociale begeleiding en coaching