Taaltrainer Nederlands – praktische en doelgerichte taallessen voor Anderstaligen (kinderen en volwassenen)

Aanbod

Privé of duolessen voor:

*Anderstalige kinderen die op school en in hun vrije tijd studie- en communicatieproblemen ervaren door onvoldoende kennis van het Nederlands. Deze complicaties gaan vaak gepaard met een laag uitdrukkingsvermogen en onzekerheid waardoor de sociale vaardigheden van het kind sterk beïnvloed worden.

Tijdens een intakegesprek wordt het bestaande taalniveau van het kind bepaald door middel van een grondige taaltest. Achteraf bepalen we samen met de ouder(s) hoeveel taalsessies het kind nodig heeft om het gewenste resultaat te bekomen. Het kind krijgt cursusmateriaal mee als houvast maar tijdens de sessies wordt de taal op een interactieve, educatieve en op een speelse wijze hem/haar aangeleerd. Op deze manier is het kind in staat om passieve taalkennis om te zetten in actieve kennis en werken we ook aan de ontwikkeling van de socio-emotionele ontwikkeling van hem/haar.

*Anderstalige volwassenen en/of nieuwkomers die de Nederlandse taal snel, doelgericht en al sprekend willen aanleren voor 1 of meerdere doeleinden: werk, school, thuis, vrije tijd, …
Hierbij wordt er ook aandacht besteed aan thema’s rond integratie en inburgering.

Ook voor volwassenen wordt er een intakegesprek gepland om het taalniveau te bepalen. Indien u de Nederlandse taal op korte termijn wil beheersen om meer kans te maken op de gewenste job, richten we ons ook op sector- en jobgerichte taal door opzet van dialogen, reële werksituaties en realistische conversaties. Uiteraard krijgt u ook steeds cursusmateriaal mee naar huis. Al doende en doelgericht leren is de ideale manier om een vreemde taal zo snel mogelijk onder de knie te krijgen.

  • Nederlandstalige en/of Anderstalige kinderen en jongeren  die het Nederlands voldoende beheersen maar die wellicht een verkeerde studiemethode aanhouden. Hierbij wordt er nagegaan welke studiemethode het best past bij het kind of jongere en wordt dit verder opgevolgd.

Voor een eerste afspraak kunt u mij telefonisch of via -email bereiken.

 

Yonca Yürük

Taaltrainer Nederlands - Gespecialiseers in NT2 en studiebegeleiding

0487/32 52 26

yonca.yuruk@hotmail.com